Bokstart Fredrikstad – språk fra første stund

Les sammen!

Bokstart Fredrikstad oppmuntrer deg som voksen til å lese, synge, rime og prate sammen med barnet ditt. En lesestund er hyggelig for dere begge. Når dere leser sammen, blir barnet ditt bedre til å lytte og til å uttrykke seg.

Les for babyen, ett- og toåringen – les for barna i livet ditt!

Bokstart i Fredrikstad er et tilbud til de minste barna og familiene deres. Målet er å fremme høytlesing for de minste, og skape leselyst og styrke ordforrådet når barna er helt små.

Målet med Bokstart-prosjektet er altså å fremme små barns språkutvikling og leselyst. Studier av barns språkutvikling viser at de første årene i et barns liv legger grunnlaget for deres lese- og skriveferdigheter, læringsevner, sosiale kompetanse og livsmuligheter.

Bokstart Fredrikstad er et samarbeid mellom Litteraturhuset Fredrikstad, Fredrikstad kommune og Fredrikstad bibliotek.

Dette skjer fremover:

Hobbyverksted: Vi lager kule bokser 

Lørdag 11 mai kl.11.00-14.00

Sted: Hovedbiblioteket

Bokstart Fredrikstad: Fortellerstund på babykino

Mandag 13 mai kl.12.00

Sted: Fredrikstad kino

Kontaktinformasjon:

Sylwia Stasiak

Litteraturhuset Fredrikstad.
Tel: 986 50 131 / sylwia@litthusfred.no

Ingvild Kjølstad

Fredrikstad bibliotek,
tel: 97170860 /ingkjo@fredrikstad.kommune.no

Dette er Bokstart Fredrikstad

Bokstart Fredrikstad er et prosjekt som går ut på å dele ut gratis bøker og informasjonsmateriell om språkutvikling til små barn (0-3 år) og foreldrene i samarbeid med barnehager, lokalsamfunn og bibliotek.

Målet er å styrke foreldrenes rolle for barnas språk- og identitetsutvikling, og legge til rette for leselyst og barnas senere lese- og skriveferdigheter.

Bokstart gjennomføres i rundt 30 andre land. Foreningen !les har tatt initiativet til Bokstart i Norge.

Bokstart Fredrikstad er et samarbeid mellom Litteraturhuset Fredrikstad, Fredrikstad bibliotek og Fredrikstad kommune. Prosjektet er inspirert av Foreningen Les.