På helsestasjonen

Under besøkene på helsestasjonen er barnets språkutvikling et viktig tema.

Vi oppfordrer til å snakke med barnet fra første stund. Din språklige aktivitet stimulerer barnet til selv å lage lyder og etter hvert ord.

Høytlesning er en fin måte å stimulere barnets språkutvikling. Når dere leser sammen blir barnet ditt bedre til å lytte og til å uttrykke seg.

På konsultasjonene ved 10 måneder og 2 år deler vi ut en invitasjon til Fredrikstad bibliotek, der dere får en gratis bok.

Har dere spørsmål om barnets språkutvikling – ta kontakt med helsestasjonen!