Tips og råd til deg som forelder

Hvor gammel må barnet være for å ha glede av pekebøker og bildebøker? Her er en kort innføring. Mer informasjon om små barns språkutvikling kan også lastes ned her.

young african-american man reading book story to baby girl

Seks måneder

Litt om barnets språk fra seksmånedersalderen

Allerede når barnet er seks måneder samtaler barnet gjennom ansiktsuttrykk, lyd og bevegelser. Snart vil barnet også pludre med lyder som ligner på ord, så som da-da og ta-ta, og begynner etter hvert å forstå uttrykk som se og ord som mamma og pappa.

Lek med språket: Eksempler på enkle bevegelsesleker: «Lille Petter Edderkopp» og «Bake kake søte».

Bruk pekebøker – mange ganger

Når du leser sammen med et barn på seks måneder, kan du bruke pekebøker og enkle bildebøker. Pek og snakk om bildene. I starten vil interessen være kortvarig, men etter hvert kan barnet holde oppmerksomheten i en lengre periode. Et godt tips er å følge med på hva barnet interesserer seg for og følg opp dette.

August leser 4

Ett år

Litt om barnets språk fra ettårsalderen

De første ordene handler om her og nå, som ballbamse og se, og barnet bruker gester og lyder når det vil fortelle deg noe. Barnet forstår flere ord enn det kan uttrykke, men trenger hjelp til å tolke og kommentere. Barnet trenger å høre nye ord flere ganger, i ulike sammenhenger.

Syng sanger, rams opp rim og regler, og lek sangleker. Bruk fingre og tær, pip og brum og tøys!

Les enkle bildebøker

Ved ettårsalderen kan du lese bildebøker sammen med barnet. I starten kikker dere på bildene og peker sammen. I første omgang er det enklest at du forteller selv, men etter hvert kan barnet lytte til teksten i boka.

happy loving family. pretty young mother reading a book to her daughter

18 måneder

Litt om barnets språk fra 18-månedersalderen

Mange barn i denne alderen forstår rundt 200 hverdagsord. Barnet bruker selv en del ord, men ordene kan ha forskjellig betydning i ulike sammenhenger. Noen barn begynner å sette sammen ord til setninger, for eksempel mamma bil eller vovve der.

Du hjelper barnet med å utvikle språket sitt ved å bruke barnets egne og legge til nye. Lytt nøye til hva barnet sier og gi det god tid.

Se på bilder, les og snakk sammen

Barnet har nå glede av mange forskjellige bøker som dere kan snakke om sammen. Still åpne spørsmål om det som skjer i bøkene, og knytt det opp mot barnets erfaringer: «Hva tror du …? Husker du …?»

Attractive father teaching cute child daughter reading and writing skills through loving parenting, while lying on cosy bed in bright modern home

Tre år

Litt om barnets språk fra treårsalderen

Mange barn forstår nå flere hundre ord. De setter sammen ord til setninger og begynner å føre korte samtaler. Barnet stiller også mange spørsmål og begynner å forstå hvordan man bruker ordene, og at man kan leke med dem. Barnet begynner å fortelle om ting som det har vært med på, og liker å lytte når du forteller.

I førskolealderen er mange barn nysgjerrige på bokstaver og ord (for eksempel på skilt i omgivelsene), og du kan snakke med barnet om det som har hendt gjennom dagen.

De fleste treåringer uttaler ikke alle ord slik som vi voksne gjør. Når du hører et ord som lyder annerledes, kan du si det med riktig uttale. Så vil også barnet si det riktig etter hvert.

Les sammen hver dag

Mange barn har en favorittbok som de vil ha lest om og om igjen. Bildebøkene kan nå inneholde litt mer kompliserte fortellinger, men det er fortsatt viktig at dere snakker sammen om tekst og bilder.

Inviter til samtale om hva boka handler om, og oppmuntre barnet til å stille spørsmål underveis. Når barnet spør, ta en pause, lytt, og snakk sammen.

Husk at leken er barnets måte å lære ting på. Så lek, syng, fortell og les sammen. Rim, regler og sang er morsomt. Å lese bøker er den beste måten å lære nye ord!

Tre tips

  1. Oppfordre foreldre til å snakke, synge og lese på morsmålet sitt. De fleste barn i verden lever i flerspråklige miljøer, og for barnet er det bare en fordel å vokse opp med mer enn ett språk.
  2. Minn foreldre på at de kan gå på biblioteket og få tips om bøker de kan låne med hjem.
  3. Hvis foreldre er urolig for språkutviklingen til barnet, kan de ta kontakt med helsestasjonen eller snakke med de ansatte i barnehagen.