Kronikk: Tidenes leseløft i Fredrikstad

Kronikk: Klart for tidenes leseløft i Fredrikstad

Kronikk av Roy Conradi Andersen, daglig leder Litteraturhuset Fredrikstad

Den tiden du tilbringer sammen med barna når de er helt små, med bøker, kan bli helt avgjørende for hvordan barnet lærer og utvikler seg senere – på skolen. Nå er tiden inne for tidenes leseløft i Fredrikstad.

Du skal ikke bruke mye tid med statistikkene for å se at det er mange varsellamper som blinker ildrødt i Nedre Glomma. Den siste levekårsundersøkelsen viser at én av fem barn (!) i Fredrikstad vokser opp med «vedvarende lavinntekt». Altså i fattigdom.

Samtidig scorer vi blant de dårligste i hele Viken på lesing i nasjonale prøver på 5. trinn.

Det er god grunn til å tro at de svake resultatene i lesing på 5. trinn henger tett sammen med at det er store, voksende og alvorlige sosiale forskjeller i vår kommune: Altfor mange barn starter skolen med tom ransel. De tropper opp forventningsfulle, men med svakere ordforråd og begrepsforståelse enn andre – og da sliter de små med å henge med allerede fra 1. trinn.

Barna får problemer med å ta igjen de andre

At det er store forskjeller på barn ved skolestart vet vi: Noen kan ha opptil dobbelt, kanskje tre ganger så stort ordforråd som andre. Utover i skoleløpet kan forskjellen øke ytterligere.  Å lese godt er, som alle vet, en grunnleggende forutsetning for å ta til seg læring. Med dårlige leseegenskaper, blir skoleprestasjonene utover skoleløpet svakere enn de kunne ha vært.

Og dermed «arves» fort de sosiale utfordringene.

Spørsmålet vi bør stille oss er derfor: Hvordan skal vi løse disse underliggende problemene? Hvordan skal vi som samfunn legge til rette for at enda flere barn kan lese og kommunisere bedre – og dermed lykkes bedre på skolen og i livet?

Det er selvsagt ikke ett svar på dette. Men stadig flere og flere innser at det ofte er for sent – eller i det minste veldig ressurskrevende – å sette inn hjelp når problemene allerede har oppstått. Det aller, aller beste er å sette inn støtet lenge før barna begynner på skolen, faktisk helt fra barna er bitte små, fra 0-3 år.

Færre leser for barna sine

Og da handler det om noe som egentlig er veldig enkelt – og helt gratis: Høytlesning.

Tall fra Sverige viser at bare 4 av 10 foreldre leser for barna sine. For en knapp generasjon siden hadde 7 av 10 høytlesning som en del av familiens rutiner. Kanskje mobiltelefonen og travle liv har bidratt til å ødelegge for denne viktige stunden hos mange?

Mange land i verden har skjønt hvor støtet må settes inn. Derfor har de satset tungt på et prosjekt som nå også har kommet til Norge. Her i landet heter det Bokstart.

Det hele handler i bunn og grunn om å bevisstgjøre, motivere og stimulere så mange foreldre som mulig til å lese for barna sine fra de er helt, helt små. Start så tidlig som mulig, se på bøker og billedbøker sammen: Pek, snakk sammen, les, lek, le, fortell, syng – og ha det fint sammen med barna. Og gjør det ofte.

Da er mye gjort.

Høytlesing betyr mye for barnas ordforråd

Et forskningsprosjekt ved lesesenteret ved Universitetet i Stavanger har vist at barn som blir lest for fra før de er to år, stiller til skolestart med dobbelt så stort ordforråd som barn som har blitt lest for fra fireårsalderen. Jo tidligere, jo bedre, altså.

Andre forskningsprosjekter har vist at ordforrådet hos åtteåringer varierer fra 4.000 til 8.000 ord, alt etter hvor språkrike familiemiljøer de har vokst opp i – og i hvor stor grad høytlesning har hatt en plass i familiens dagligliv.

Mange land i verden har lenge satset tungt på nasjonale Bokstart-liknende prosjekter. Det er Foreningen Les som har dratt igang Bokstart i Norge. Derfor passer det bra at vi setter i gang med Bokstart Fredrikstad.

Litteraturhuset Fredrikstad og Fredrikstad bibliotek går nå i bresjen for en storstilt satsing på høytlesning for barna våre. SpareBank1 Østfold Akershus har vært solid støttespiller fra starten, Viken fylkeskommune har bevilget folkehelsemidler til prosjektet – og før påske fikk vi vite at Sparebankstiftelsen DNB også bidrar med 200.000 kroner.

Starter opp Bokstart Fredrikstad

Når vi nå starter opp Bokstart Fredrikstad, er målet å nå alle barn i alderen 1-3 år og ikke minst foreldrene deres:

  • Barnehagetreff: Hver uke samler vi fem-seks barnehageklasser til høytlesning.
  • Vi skal dele ut over to tusen gratis bøker i året og lånekort på biblioteket.
  • Vi lager og deler ut brosjyrer på flere språk.
  • Vi lager informasjonsvideoer til bruk i sosiale medier.
  • Vi arrangerer seminar for barnehageansatte, slik at disse kan jobbe direkte ut mot foreldrene.
  • Vi oppsøker nærmiljøer der ikke alle barna går i barnehagene. Disse foreldrene er ekstra viktige å nå.

Å stimulere og motivere foreldre til å lese for barna sine er langsiktig og hardt påvirkningsarbeid. Vi vet at det er nærmere 1.000 barn på hvert årstrinn i Fredrikstad. Ja, det er mye jobb, vi skal nå mange små – og ikke minst foreldrene deres. Men det er en oppgave vi går til med stor glede og entusiasme. Fordi dette er viktig for hvert enkelt barn, for Fredrikstad-samfunnet – og for leseglede og nysgjerrighet.

Og det beste av alt: Her kan alle bidra.

Du kan også være med

Jo flere vi blir i dette arbeidet, jo bedre resultater får vi. Kommunen, lokalsamfunnsutvalg, skoler, helsestasjoner, barnehager, media, lag og foreninger, idretten, organisasjoner og ikke minst enkeltpersoner – alle kan spille en viktig rolle. Snakk om det hjemme og med venner og naboer. Innsatsen er lav, det koster lite, men belønningen kan bli veldig, veldig stor.

Kanskje snur vi trenden – og kommer oss ut av elendighetsstatistikken vi ofte hører om?

Bokstart Fredrikstad bør bli en felles dugnad. Og du kan bli med. Allerede i kveld.

Det er bare å ta barnet på fanget – og åpne en bok..