Bokstart Fredrikstad lansert: Satser stort på de minste barna

Bokstart Fredrikstad lansert: Satser stort på de minste barna

Litteraturhuset Fredrikstad og Fredrikstad bibliotek går i bresjen for tidenes leseløft i Fredrikstad. Nå skal alle voksne lese mer for barna sine.

– All forskning peker på hvor viktig det er at man leser for de minste. Det styrker ordforrådet og gjør at barna vil kunne klare seg mye bedre på skolen. Dette prosjektet vil hjelpe barna – og det kan bety veldig mye for Fredrikstad-samfunnet på sikt, sier Roy Conradi Andersen, daglig leder ved Litteraturhuset Fredrikstad.

Den siste levekårsundersøkelsen viser at én av fem barn (!) i Fredrikstad vokser opp med «vedvarende lavinntekt». Altså i fattigdom. Samtidig scorer vi blant de dårligste i hele Viken på lesing i nasjonale prøver på 5. trinn.

Styrker ordforrådet

– At det er store forskjeller på barn ved skolestart vet vi. Noen kan ha opptil dobbelt, kanskje tre ganger så stort ordforråd som andre. Utover i skoleløpet kan forskjellen øke ytterligere.  Å lese godt er en grunnleggende forutsetning for å ta til seg læring. Med dårlige leseegenskaper, blir skoleprestasjonene utover skoleløpet svakere enn de kunne ha vært. Vi håper enda flere barn blir lest for og får et godt forhold til bøker. Det kan hjelpe dem hele livet, sier biblioteksjef Hanne Utne.

Tall fra Sverige viser at bare 4 av 10 foreldre leser for barna sine. For en knapp generasjon siden hadde 7 av 10 høytlesning som en del av familiens rutiner. Kanskje mobiltelefonen og travle liv har bidratt til å ødelegge for denne viktige stunden hos mange?

Litteraturhuset Fredrikstad og Fredrikstad bibliotek går nå sammen i bresjen for en storstilt satsing på høytlesning for barna våre. SpareBank1 Østfold Akershus har vært solid støttespiller fra starten, Viken fylkeskommune har bevilget folkehelsemidler til prosjektet – og før påske fikk vi vite at Sparebankstiftelsen DNB også bidrar med 200.000 kroner.

Leser for barnehager hver uke

Sylwia Stasiak, Litteraturhuset, Fredrikstad

— Vi gleder oss stort til denne satsingen. Vi har allerede jobbet mye med dette i over et halv år. Nå er vi klare for å gå bredt ut og å nå mange, mange flere, sier prosjektleder Sylwia Stasiak ved Litteraturhuset Fredrikstad.

Hun og kollega Ingvild Kjølstad ved Fredrikstad bibliotek ønsker i dag velkommen til barnehageklasser til høytlesning og lek flere ganger hver uke. Nå håper de at spesielt barnehagene blir påvirkningsagenter overfor foreldrene – og at også helsestasjonene og andre blir med på denne satsingen.

Bokstart Fredrikstad har som mål å nå alle barn i alderen 1-3 år og ikke minst foreldrene deres:

  • Barnehagetreff: Hver uke samler vi fem-seks barnehageklasser til høytlesning.
  • Vi skal dele ut over to tusen gratis bøker i året og lånekort på biblioteket.
  • Vi lager og deler ut brosjyrer på flere språk.
  • Vi lager informasjons- og motivasjonsvideoer til bruk i sosiale medier.
  • Vi arrangerer seminar for barnehageansatte, slik at disse kan jobbe direkte ut mot foreldrene.
  • Vi oppsøker nærmiljøer der ikke alle barna går i barnehagene. Disse foreldrene er ekstra viktige å nå.

Bokstart Fredrikstad har egne nettsider. Der kan du lese mer.

Les også kronikken: Tidenes leseløft i Fredrikstad

Les nyhetssak i Fredriksstad Blad om lanseringen av Bokstart Fredrikstad

Les nyhetssak i Demokraten om lanseringen av Bokstart Fredrikstad

Kontaktpersoner:

Sylwia Stasiak, Litteraturhuset Fredrikstad.
Tel: 986 50 131 / sylwia@litthusfred.no

Ingvild Kjølstad, Fredrikstad bibliotek,
tel: 97170860 /ingkjo@fredrikstad.kommune.no