Får 400.000 ekstra i statsbudsjettet: – En gledens dag!

 

Barna jubler over at Bokstart Fredrikstad får 400.000 kroner i statsbudsjettet for 2023. Det gjør også Ingvild Kjølstad på Fredrikstad bibliotek (til venstre) og prosjektleder Sylwia Stasiak ved Litteraturhuset Fredrikstad.

Litteraturhuset Fredrikstad får 400.000 kroner på statsbudsjettet til å videreutvikle høytlesningsprosjektet Bokstart Fredrikstad. Det kommer barna i distriktet til gode.

– Dette er en gledens dag. Vi har ikke økonomisk ryggrad alene til å fortsette å satse så tungt på dette, så derfor kommer disse midlene svært godt med. Nå kan vi fortsette arbeidet med språkutvikling for de minste – og ikke minst få flere voksne til å lese høyt for barna sine, sier daglig leder Roy Conradi Andersen.

Det var da regjeringen la frem sitt forslag til nytt statsbudsjett for 2023 at nyheten sprakk: For samtidig kom en pressemelding fra Kultur- og likestillingsdepartementet som fastslår at de bevilger 10 millioner kroner til lesetiltak i Norge.

Her ligger Bokstart Fredrikstad inne med 400.000 kroner, som kommer i tillegg til den ordinære bevilgningen til Litteraturhuset Fredrikstad på 1,5 millioner kroner.

Siri Marthinsen er ordfører i Fredrikstad.

– Bokstart Fredrikstad er et viktig prosjekt for Fredrikstad. Vi ser på nasjonale prøver at for mange barn sliter med språk og lesing i vårt distrikt. Det gjør de sårbare på skolen, men også senere i livet, sier Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen.

Hun fortsetter:

– Jo flere barn som behersker språket godt, jo bedre sjanse har de for å lykkes på skolen og i livet ellers. Dette er en honnør til Litteraturhuset Fredrikstad. Det er et prosjekt vi heier på, og hvor flere er med, også vi i kommunen. Vi må utjevne de store sosiale forskjellene. Derfor er det godt å se at regjeringen prioriterer nettopp dette, sier Martinsen.

Bokstart Fredrikstad er et tilbud til de minste barna og familiene deres. Målet er å fremme høytlesing for de minste, og skape leselyst og styrke ordforrådet når barna er helt små (0-3 år). Bokstart Fredrikstad samarbeider nært med Foreningen Les, Fredrikstad bibliotek, seksjonen for utdanning og oppvekst i kommunen og med folkehelsekoordinator.

Her kan du lese mer om Bokstart Fredrikstad

Målgruppen for prosjektet er barn, foreldre, barnehager og ansatte, og lokalsamfunn/organisasjoner. Prosjektet Bokstart gjennomføres flere steder i Norge og i andre land. Prosjektleder for Bokstart Fredrikstad er barne- og ungdomsansvarlig Sylwia Stasiak.

– Vi har nå holdt på i ett år, og jeg vet at prosjektet vil bli enda bedre etter hvert. Vi er nå i dialog med kommunen for å få budskapet om høytlesning inn også når foreldrene tar med barna på helsekontroll. Vi må jobbe sammen, hele Fredrikstad. Dette er en stor dugnad hvor alle må bidra: Les for barna dine! Det er noe av det fineste du kan gjøre, sier Stasiak.

Studier av små̊ barns språkutvikling viser at de aller første årene i et liv legger grunnlaget for barnas lese- og skriveferdigheter, læringsevner, sosiale kompetanse og livsmuligheter. Spesielt høytlesing er viktig for å styrke språkutviklingen.

Hva er noen av de konkrete tiltakene i Bokstart Fredrikstad:

  • Hver uke får vi besøk av 5-6 barnehageklasser til lesestund på Fredrikstad bibliotek og på litteraturhuset. Her når vi over 2500 barn årlig.
  • Barnehageseminarer for ansatte og ledelse hvor høytlesning er tema.
  • Besøker foreldre i åpne barnehager for å motivere dem for høytlesning.
  • Bruke lokalsamfunnshus og nettverk for å nå foreldre der barna ikke går i barnehage.
  • Vi har lansert nettsiden bokstartfredrikstad.no med tips til foreldre.
  • Vi lager videoer i sosiale medier målrettet mot småbarnsforeldre.
  • Vi har laget brosjyrer på ulike språk om hvor viktig høytlesning er.
  • Vi lager både videoene og brosjyrene på ulike språk
  • Vi deler ut 1000—2000 bøker gratis til de minste barna – hvert år

Bokstart Fredrikstad er også støttet av SpareBank1 Østfold Akershus, Sparebankstiftelsen og Viken fylkeskommune.

 

For ytterligere opplysninger, ta kontakt med:

Sylwia Stasiak, prosjektleder Bokstart Fredrikstad, tel: 986 50 131

Roy Conradi Andersen, daglig leder, tel: 9061 0530.