Tidenes leseløft i Fredrikstad

Kronikk av Marianne Bekker, direktør for utdanning og oppvekst, Fredrikstad kommune

Å lese høyt for de minste er viktig for barnas språkutvikling, skolegang og fremtid. Nå går Fredrikstad kommune og Litteraturhuset Fredrikstad sammen om tidenes leseløft i Fredrikstad.

De første årene er viktige for barnas liv og utvikling. Bokstart Fredrikstad er et prosjekt som går ut på å dele ut gratis bøker og informasjonsmateriell om språkutvikling til små barn (0–3 år) og foreldrene, i samarbeid med barnehager, lokalsamfunn og bibliotek.

Å få foreldre til å lese, synge, rime og prate sammen med barna sine, er målet for Bokstart. Bokstart gjennomføres i rundt 30 andre land. Her til lands er det Foreningen !les som har tatt initiativ til Bokstart.

1. november ble Bokstart Fredrikstad introdusert på de fire helsestasjonene i Fredrikstad kommune: Østsiden, sentrum, Gressvik og Rolvsøy. På timåneders- og toårskontrollen får foreldre invitasjon til å dra på biblioteket for å motta gratis bok. Bøkene kan hentes på hovedbiblioteket, Onsøy bibliotek og Østsiden bibliotek.

I barnehagene vil personalet etterspørre og motivere foreldrene til barna i målgruppen om å benytte seg av tilbudet på biblioteket. Barnehager får tilbud om å delta på lesestund ved biblioteket, Litteraturhuset og av og til i lokalsamfunnshus.

God forberedelse for skolen

Lesesenteret i Stavanger har funnet ut at det å lese høyt for barn fra før de kan snakke, betyr mye for hvor mange ord barna tilegner seg. I perioden fra halvannet til rundt tre år, er de minste aller mest mottakelige for å lære språk. Å lese høyt for de minste er derfor noe av det viktigste foreldre kan gjøre for å påvirke språket til avkommet.

Barn som vokser opp med mange barnebøker hjemme, og som har blitt lest for fra før de fylte to år, stiller med nesten dobbelt så stort ordforråd ved skolestart, sammenlignet med dem med få barnebøker hjemme, og som først har blitt lest høyt for etter at de fylte fire år.

Les mer her: Lesemiljøet i hjemmet har stor betydning for barns leseferdigheter | Universitetet i Stavanger

Under koronapandemien kunne forskere studere barns språkutvikling i hjemmet, mens barnehagene var stengt. Konklusjonen fra Universitetet i Oslo var at passiv skjermtid er et hinder for læring, mens bare 15 minutters høytlesing kan gjøre underverker for ordforrådet. Og uansett skjermtid, var det stort utbytte av bare 15–30 minutters høytlesning.

Les mer her: Å lese høyt for de minste er noe av det viktigste foreldre kan gjøre for å påvirke barnas språk – Senter for flerspråklighet (uio.no)

Høytlesning med helsegevinst

Høytlesing er en god forberedelse for skolen, siden mer lesing betyr større ordforråd. Et rikt vokabular gjør at barna har større utbytte av undervisningen. I løpet av skoleårene skal elevene lese for å lære i de ulike fagene. Da er det vesentlig å ha et godt grunnlag for god forståelse av tekstene.

Hvis bokstart-prosjektet gjennomføres i mange år, vil det ha en stor helsegevinst for både enkeltindivider og Fredrikstad-samfunnet. Nesten én av fem barn i Fredrikstad vokser opp i husholdninger med «vedvarende lavinntekt». Det viser en ny levekårskartlegging og folkehelseoversikt for Fredrikstad som ble behandlet av bystyret torsdag 20. oktober.

Les mer her: Levekårskartlegging og folkehelseoversikt 2022

Vi vet at det er klare sammenhenger mellom utdanningsnivå, levekår og helse. Har man et godt grunnlag for læring, og gjennomfører en utdanning, er dette en god inngangsbillett til jobb, inntekt og bolig. I Fredrikstad er et prosjekt med gratis bøker til de minste derfor av stor betydning.

Støtte for foreldre

Å lese sammen er verdifullt på flere plan. Det handler ikke bare om nytte, men også om felles opplevelser, om gleden over en god historie, samtalen om det man leser, og avkobling i en travel hverdag. Et godt språk er også vesentlig for å sette ord på følelser, tanker og drømmer.

God omsorg i oppveksten har mye å si for barns videre utvikling i livet. Fredrikstad kommune jobber derfor med flere tiltak. For første gang har derfor Fredrikstad kommune fått på plass et systematisk og helhetlig program for foreldrestøtte. Programmet heter Foreldrekompasset.

Foreldrekompasset følger foreldre med kunnskapsdeling og tilrettelegging for foreldredialog fra barnets første møte på helsestasjonen, gjennom barnehage og skole ut 10. trinn. Programmet skal være implementert i Fredrikstad kommune innen barnehage- og skoleåret 2024/25.

Les mer her: Fredrikstad kommune – Foreldrekompasset

Å bedre levekårene er imidlertid et løft alle i Fredrikstad må ta i fellesskap. Idrettslag, korps, bibliotek, helsestasjoner, barnehager og skoler er viktige arenaer for folkehelsearbeid. Alt arbeid som gjøres av lag og foreninger, næringsliv, kommuneansatte og innbyggere for å skape gode lokalsamfunn er av stor betydning.